فیلم:چه کسی و با چه پشتوانه ای این بنرها را به خیابان‌های پایتخت آورد؟

نصب حجم وسیعی از بنرهای بزرگ در نقاط مختلف تهران با طرح های نمادین مبلغ عدم هرگونه مذاکره با آمریکا که شبیه تصاویری است که در چند سال اخیر بیشتر دیده شده، این پرسش را پیش کشیده که چه نهادی با چه پشتوانه ای اقدام به نصب این حجم عظیم از تصاویر کرده و چه میزان تاثیرگذار خواهد بود؟

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید