ادامه تخریب خانه مشاهیر؛ خانه استاد بنان با خاک یکسان شد! ادامه تخریب خانه مشاهی

ادامه تخریب خانه مشاهیر؛ خانه استاد بنان با خاک یکسان شد!
ادامه تخریب خانه مشاهیر؛ خانه استاد بنان با خاک یکسان شد!
خانه استاد بنان هم به فهرست تخریب خانه‌های تاریخی تهران پیوست. بنان از سال 54 در این خانه دو طبقه زندگی می‌کرد که ایوانی رو به بلندی‌های دماوند داشت. این خانه در حالی تخریب شد که امروز در دنیا با ارج نهادن بر خانه مشاهیر...

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید