چه زمانی قاعدگی نامنظم نگران کننده است؟

چه زمانی قاعدگی نامنظم نگران کننده است؟
زن
طول دوره طبیعی بین دو قاعدگی 28 روز، بعلاوه یا منهای 7 روز خواهد بود.

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 16 بازدید
حبیب

کی می شود آید که از او کام بگیرم مطلــوب خـود از رحمـت مادام بگیرم آن را که ندادنـد در آغـاز بدیـن مست امّیــد بـر ایـن اسـت که فرجام بگیرم دیـدیـد پـی اش رفتـم و از غیـر بریدم شاید که به خوش نامی او نام بگیرم انگـور دلـم در طبقی پیشکشش شد تـا کهنـه شـرابی شـده در جام بگیرم هم شاهد و هم باده و هم جام مهیّا کـافیـست کـه از میـکــده پیغام بگیرم گفتنــد بیــارام در ایــن خـانه ولی من در کلبــه مــرگ اســت کـه آرام بگیرم ... [گل][گل][گل]